Bevidsthed & Meditation

BEVIDSTHED OG MEDITATION

Hvorfor bevidsthed og hvorfor meditation? Og hvorfor giver det mening at arbejde med begge dele, hvis vi gerne vil have et gladere, lettere og mere meningsfyldt liv?

Svaret er, at uden træning af bevidstheden er vi overladt til de omstændigheder, som livet byder os. Og det er fint, så længe omstændighederne er meningsfyldte og gør os godt. Men hvis det ikke er tilfældet, er vi i praksis ofre for omstændighederne, og så kan vi være nødt til at finde andre muligheder. Her kan bevidsthedstræning og meditation hjælpe os.

Med træning af bevidstheden, bliver vi i stand til at navigere i vores liv og på den måde tage styringen. Resultatet er en større indsigt i os selv og vores omgivelser – og som følge deraf mere hensigtsmæssige handlinger.

Én effektiv måde at træne bevidstheden på er gennem meditation.

Meditation kan selv i sin enkleste form hjælpe os med at holde fokus og retning i livet – og alle kan lære det. Det kan integreres som et decideret fundament i hverdagen – eller blot som et supplement til at orientere sig. En veltilrettelagt meditationspraksis giver os et markant skarpere overblik – og et balanceret og vågent udgangspunkt i alt, hvad vi foretager os.

Hvis vi gerne vil have det bedre, kan vi overordnet ændre vores omstændigheder på 2 måder: 

1. Vi kan ændre selve omstændighederne. Det er umiddelbart den mest oplagte måde. Men ofte er det også den vanskeligste og den hårdeste – afhængig af omfanget af det, der skal ændres. Og det kræver at omstændighederne er ændringsbare.  

Hvis vi vil ændre selve omstændighederne, kan vi få hjælp fra coaching eller mentoring.  

2. Vi kan ændre den måde, vi ser på omstændighederne – og dermed på den måde, de påvirker os. Fordelen ved denne model er, at den også er anvendelig, selvom omstændighederne ikke er ændringsbare. (F.eks. ved kronisk og kritisk sygdom, dødsfald, konkurser, irreversible skilsmisser eller andre livskriser, der ændrer vores grundvilkår).

Hvis vi vil ændre den måde, vi ser på omstændighederne på, kan vi få stor hjælp fra bevidsthedstræning og meditation. Og kombineret med coaching eller mentoring står vi rigtig stærkt.

Betyder det så, at vi skal være i svære eller ikke-ændringsbare omstændigheder for at få udbytte af denne metode? Nej. Tværtimod er den faktisk endnu mere værdifuld at kende, inden der opstår udfordringer. For når vi ændrer den måde, vi ser på omstændighederne på, vil udfordringer ikke længere være udfordringer i samme forstand som tidligere. Selvom det kan lyde kryptisk, så er forklaringen enkel: 

Det er ikke omstændighederne i sig selv, men vores reaktioner på omstændighederne, der bestemmer kvaliteten af vores liv. Det er med andre ord de værdier, holdninger og overbevisninger – positive som negative – som vi tilknytter en begivenhed eller omstændighed, der bestemmer vores oplevelse. Ikke oplevelsen eller begivenheden i sig selv.  

Das Ding für Uns, das Ding an Sich”  Immanuel Kant (1724-1804)

For at kunne se og opleve det, kræver det, at vi ser tingene fra en anden vinkel end den normalbevidsthed, vi til daglig befinder os i. Vi skal med andre ord selv kunne styre, hvordan vi forholder os til og reagerer på de omstændigheder, som vi er omgivet af. Her kan øget bevidsthed og meditation hjælpe os. Ved at meditere og ved at træne vores bevidsthed styrker vi vores evne til at fokusere og til at koncentrere os. Og når vi kan styre vores fokus, bliver vi bedre til at navigere i vores sind og mellem vores tanker. Det betyder igen, at vi oplever markant mere klarhed, mere styrke og mere balance. Sagt på en anden måde:

Vi overtager styringen i vores liv – i stedet for at livet styrer os. 

Lyder det nemt? For nogle mere end andre. Men der er hjælp at hente.

Kontakt mig for at høre mere om bevidsthed og meditation. 

Kontaktformular

TIMEOUTINTIME  |  Løndal Skov  ·  Løndalvej 15  ·  8740 Brædstrup  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com