Velkommen til

TIMEOUTINTIME

Bevidst coaching og mentoring

TIMEOUTINTIME er coaching og mentoring med vågen bevidsthed som udgangspunkt. TIMEOUTINTIME er alt fra enkeltstående, målrettede powercoachinger til langsigtede og indsigtsorienterede udviklingsforløb.

Under fanen Coaching og Mentoring finder du eksempler på konkrete områder, hvor coaching og mentoring er kraftfulde redskaber til at løse dine problemer og udvikle dine ressourcer.

COACHING ELLER MENTORING?

Hos TIMEOUTINTIME er udgangs- og omdrejningspunktet for alle samtaler vågen bevidsthed.

Du bliver i stand til selv at kontrollere dit liv og de omstændigheder, du befinder dig i – i modsætning til at være offer for omstændighederne – uanset hvad de må være. Sagt på en anden måde:

Du overtager styringen i dit liv – i stedet for at livet styrer dig. 

Ved coaching er udgangspunktet ofte et konkret ønske om forandring i én eller flere situationer – og det kan inkludere andre personer og relationer. Du bliver stillet de rigtige spørgsmål – og du får den hjælp du skal bruge til at finde svarene. Efter behov arbejdes der med enkeltsessioner eller serier af sessioner – kortsigtet eller langsigtet.

Coaching handler om at få hjælp til at optimere dine egne ressourcer og finde din egen styrke.

Ved mentoring får du konkrete og direkte påpegninger af, hvad du skal gøre for flytte dig i den rigtige retning. Udover at blive stillet de rigtige spørgsmål og få hjælp til at finde svarene, tilfører jeg dig ekstra ressourcer og ekstra styrke til at finde dit højeste potentiale. Der arbejdes udviklingsorienteret og langsigtet i forløb, hvor begge parter kommitter sig.

Mentoring handler om vejvisning og vågen bevidsthed. Din og min.

Fælles for samtalerne ved både coaching og mentoring er, at de er fremadrettede, positive og konstruktive. Der er respekt for fortiden og problemerne, men fokus er på fremtiden og løsningerne.

Kontakt Claus Hansen TIMEOUTINTIME

Læs betingelserne for kontaktformularen grundigt før du indtaster dine informationer. TIMEOUTINTIME passer godt på dine informationer og deler dem ikke med andre.

Mit navn er Claus Hansen og jeg ejer TIMEOUTINTIME. Min mission er at bidrage til en bedre verden. Mit livssyn er positivt og holistisk og min grundholdning er, at mennesket som udgangspunkt har ansvaret for sit eget liv. Men man behøver ikke stå alene med det.

TIMEOUTINTIME er mit bidrag til at hjælpe mine medmennesker med at lykkes med dette ansvar.

Claus Hansen

Læs mere her.

w

Personlig coaching

Håndtering af udfordringer & personlige udviklingsforløb

Parcoaching

Rednings-, udviklings- & vedligeholdelsesforløb

Stresscoaching

Præventiv tilgang & behandlingsforløb

W

Enneagramcoaching

Coaching efter verdens ældste udviklingsværktøj

Se flere muligheder her

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Toppen 24  DK-7120 Vejle Øst  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com