TIMEOUTINTIME®

Bevidst coaching og mentoring

TIMEOUTINTIME er coaching og mentoring med vågen bevidsthed som udgangspunkt. TIMEOUTINTIME spænder fra enkeltstående, målrettede samtaler til langsigtede og indsigtsorienterede udviklingsforløb.

Under fanen Coaching og Mentoring finder du eksempler på konkrete områder, hvor coaching og mentoring er kraftfulde redskaber til at løse vores problemer og udvikle vores ressourcer.

Bevidst COACHING og MENTORING

Hos TIMEOUTINTIME er omdrejningspunktet for alle samtaler bevidsthed.

Langt de fleste af vores udfordringer opstår som følge af, at vi mentalt og bevidsthedsmæssigt er faldet i søvn. Vi kører på autopilot. Vi reagerer ubevidst. Vi er blevet ofre for omstændighederne.

Løsningen er, at vi vågner op og bliver bevidste. At vi indser, at vores liv er noget, vi selv har kontrol over. Det kan lyde nemmere, end det er. Specielt når vi er udfordrede. Og nogle gange kan vi klare det selv. Andre gange er vi nødt til at få hjælp til det. 

Med bevidst coaching og mentoring bliver du i stand til selv at kontrollere dit liv og de omstændigheder, du befinder dig i – uanset hvad de må være. 

Sagt på en anden måde: 

Du overtager styringen i dit liv – i stedet for at livet styrer dig.

COACHING ELLER MENTORING?

Ved coaching er udgangspunktet ofte et konkret ønske om forandring i én eller flere situationer – og det kan inkludere andre personer og relationer. Du bliver stillet de rigtige spørgsmål – og du får den hjælp du skal bruge til at finde svarene. Efter behov arbejder vi med enkeltsessioner eller serier af sessioner – kortsigtet eller langsigtet.

Coaching er effektiv hjælp til at optimere dine egne ressourcer og finde din egen styrke.

Ved mentoring får du konkrete og direkte påpegninger af, hvad du skal gøre for flytte dig i den rigtige retning. Udover at du bliver stillet de rigtige spørgsmål og får hjælp til at finde svarene, tilfører jeg dig ekstra ressourcer og ekstra styrke til at finde dit højeste potentiale. Vi arbejder langsigtet i et udviklingsforløb, hvor begge parter kommitter sig.

Mentoring er konkret vejvisning og vågen bevidsthed. Din og min.

Fælles for samtalerne ved både coaching og mentoring er, at de er fremadrettede, positive og konstruktive. Vi har respekt for historien og problemerne, men fokus er på fremtiden og løsningerne.

Kontakt Claus Hansen TIMEOUTINTIME

Læs betingelserne for kontaktformularen grundigt før du indtaster dine informationer. TIMEOUTINTIME passer godt på dine informationer og deler dem ikke med andre.

Jeg hedder Claus Hansen og jeg ejer TIMEOUTINTIME.

Min intention er at skabe en mere bevidst verden.

Jeg har et positivt og holistisk livssyn og jeg mener, at mennesket som udgangspunkt har det fulde ansvar for sit eget liv.

Men man behøver ikke stå alene med det.

TIMEOUTINTIME er mit bidrag til at hjælpe os alle med at lykkes med dette ansvar.

Claus Hansen

Læs mere her.

w

Personlig coaching

Håndtering af udfordringer & personlige udviklingsforløb

Parcoaching

Rednings-, udviklings- & vedligeholdelsesforløb

Stresscoaching

Forebyggelses- & behandlingsforløb

W

Enneagramcoaching

Coaching efter verdens ældste udviklingsværktøj

Se flere muligheder her

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Løndal Skov  ·  Løndalvej 15  ·  8740 Brædstrup  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com