Temaer til

Coaching & Mentoring

Her finder du eksempler på konkrete temaer, hvor coaching og mentoring er kraftfulde redskaber til at løse dine problemer og udvikle dine ressourcer.

Alle temaer er beskrevet som coachingtemaer men kan også arrangeres som mentoring – uanset om der er tale om enkelte sessioner eller forløb.

Temaer til Coaching og Mentoring

PERSONLIG COACHING Håndtering af udfordringer og personlige udviklingsforløb

Personlig coaching er oftest motiveret af konkrete udfordringer – men behovet for personlig coaching kan også være afledt af en generel utilfredshed med dit liv eller en følelse af, at der mangler noget – eller at noget ikke er helt, som det skal være. I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at overveje et personligt udviklingsforløb, hvor der over en serie af sessioner arbejdes decideret på den fysiske, psykiske mentale eller spirituelle udvikling. Læs mere om Personlig coaching her.

PARCOACHING Rednings-, udviklings- og vedligeholdelsesforløb

Ofte opstartes en parcoaching først, når der opstår problemer eller større konflikter i forholdet – men langt de fleste problemer og udfordringer kan præventeres ved at opbygge en fast praksis omkring vedligeholdelse og udvikling af parforholdet. Uanset om parcoaching opstartes som et rednings-, udviklings- eller vedligeholdelsesforløb vil parcoaching berige jeres forhold med konkrete redskaber, der belyser og effektiviserer både jeres kommunikation og jeres samvær. Læs mere om Parcoaching her.

STRESSCOACHING Præventiv tilgang og behandlingsforløb

Hvis du allerede er/føler dig stresset – eller er diagnosticeret med stress – er der hjælp at hente ved stresscoaching og stressbehandling. Måske er du faktisk i tvivl om, hvorvidt du er stresset eller om du bare har travlt? Eller måske du kan se det hensigtsmæssige i at få lavet et servicetjek og evt. få lagt en strategi for, hvordan du præventerer og håndterer stress – både nu og i fremtiden. Stresscoaching er også vigtig vejledning for dig, der, som pårørende til en stressramt, ønsker at klæde dig selv bedst muligt på til at hjælpe din nærmeste videre. Læs mere om Stresscoaching her

ENNEAGRAMCOACHING Coaching og udvikling efter verdens ældste udviklingsværktøj

Enneagramcoaching tager udgangspunkt i verdens ældste udviklingsværktøj. Enneagrammet beskriver vores motivations- og reaktionsmønstre og belyser således ikke hvem vi er som individer, men hvad der driver os som personer. I det større billede tegner enneagrammet intet mindre end et kort over vores egentlige potentiale i livet – men uanset på hvilket niveau, vi anvender det, tjener enneagrammet som et særdeles effektivt værktøj til selvudvikling og bevidsthedsudvidelse. Læs mere om Enneagramcoaching her.

ERHVERVSCOACHING Kort- og langsigtet målopfyldelse og langsigtede karriereforløb

Erhvervscoaching er for dig, der ønsker at blive skarpere på dig selv og dine muligheder. Det er for dig, der ønsker at optimere din work/life-balance  – og for dig, der ønsker at kaste et blik på dine karrieremæssige værdier og visioner. Erhvervscoaching er også for dig, der af en eller anden årsag er i en situation, hvor du er nødt til eller har mulighed for at evaluere din karriere med henblik på at afdække nye muligheder og nye retninger i dit liv. Læs mere om Erhvervscoaching her.

IKIGAI COACHING Coaching efter det japanske koncept for et langt og lykkeligt liv

Det japanske koncept IKIGAI er et studie i, hvordan man gennem hele livet lever et aktivt og lykkeligt liv. Udover at der som i traditionel livsstilscoaching kigges på vigtigheden af motion, kost, relationer og arbejdsliv mv. – så dykkes der her dybere ned i selve de elementer, der giver livet mening. Hvis du gerne vil finde vej til et lykkeligere og mere tilfredsstillende liv, så prøv IKIGAI coaching – og se hvad nogle af verdens ældste mennesker kan lære os om livet, glæden og lykken. Læs mere om IKIGAI coaching her.

LEDERCOACHING Udvikling og implementering af personlig ledelse

Er du leder – eller har du en lederrolle – i dit arbejde, din familie eller i andre af dine omgivelser? Så ved du sikkert, hvor vigtigt det er, at du er i stand til at lede dig selv og til at fremstå som et godt og positivt eksempel. Det gælder både i forhold til din adfærd og i forhold til den måde, du håndterer udfordringer på. Ledercoaching drejer sig om at skabe helhed og dybde i din ledelse – og om at skabe kongruens mellem din rolle som leder og dine inderste personlige værdier. Læs mere om Ledercoaching her.

KONFLIKTCOACHING Fra konflikt og kamp til løsning og harmoni

Er du til krig eller kærlighed? Svaret på det spørgsmål skulle man tro giver sig selv. Men virkeligheden er ofte lidt mere kompliceret. Anatomien i konflikter – hvorfor de opstår og hvordan de løses – er ganske avanceret, og der er særdeles store fortjenester at hente ved at lære, hvordan man håndterer dem. Konfliktcoaching giver dig konkrete metoder til at løse eksisterende konflikter og til at designe en fremtid med harmoni, respekt og plads til forskellighed. Læs mere om Konfliktcoaching her.

RELATIONSCOACHING Optimering af relationer og netværk

Føler du ofte, at du ikke bliver hørt eller at du ikke bliver forstået rigtig? Har du for stor eller for lille omgangskreds? Har du brug for flere – eller måske færre – personer i dit liv? Føler du dig ofte talt ned til, ikke taget alvorligt eller bare misforstået? Er du i tvivl om, hvorvidt dit netværk befordrer dig og dit liv? – eller føler du dig ofte drænet for energi og brugt, når du har været sammen med andre? Hvis noget af det her lyder bekendt, så kan det være en hjælp med nogle professionelle vinkler på at håndtere dine omgivelser og dine relationer. Læs mere om Relationscoaching her.

GLÆDESCOACHING Find dine inderste ressourcer og største smil frem

“Så længe der har været mennesket til, har mennesket glædet sig for lidt. Dette alene er vor arvesynd” (Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844-1900” – Hvordan kan du sætte dig et mål om at være mere glad – uanset hvad? Og nå det? Hvordan kan du sprede glæde til alle, du møder – uanset hvordan de er overfor dig? Hvordan sørger du for at distribuere din energi, så du hele tiden har batteri nok på til at være positiv? Få svaret på disse spørgsmål – og mange flere – ved en 100% glad coaching, der hjælper dig med at finde dine inderste ressourcer og største smil frem. Læs mere om Glædescoaching her.

TIDS- og BALANCECOACHING Gør tiden til din ven og få tid til det hele

Har du altid travlt? Føler du ofte, at du har for lidt tid til dig selv? Tænker du regelmæssigt på dit arbejde, når du har fri? Føler du at du løber hurtigere og hurtigere og får lavet mindre og mindre? Føler du ofte, at du mangler energi? Hvis du kan nikke til en eller flere af de ovenstående punkter – eller sprang nogle af dem over for at spare tid – så er det nok en meget god idé med et servicetjek, der kigger de omstændigheder, der optager din tid, lidt efter i sømmene. Få hjælp til at gøre tiden til din ven og få bedre balance i dit liv. Læs mere om Tids- og balancecoaching her.

SUNDHEDSCOACHING Få styr på DIN sundhed

Sundhedscoaching drejer sig om én eneste ting. At få et overblik over det der vedrører lige nøjagtig DIN sundhed. Vi finder i fællesskab ud af, hvad der er vigtigt for dig – og hvordan vi realiserer det. Og vi gør det i lige nøjagtig det tempo, som du ønsker. Vi kigger lige så meget på det psykiske og det mentale som på det fysiske. Og vi arbejder kun med mål, hvor vi lykkes. TIMEOUTINTIME Sundhedscoaching er sundhed på den sunde måde – og på den glade og positive måde. Læs mere om Sundhedscoaching her.

LIVSTILSCOACHING Indret dit liv 100 % hensigtsmæssigt til dig

Livsstilscoaching drejer sig om at sætte fokus på at indrette vores levevis og vores omgivelser, så de på flest mulige måder befordrer det liv, vi lever og de værdier, vi har. Livsstilscoaching kan f.eks. inkludere et nærmere kig på dit fysiske og psykiske miljø, dine fysiske og psykiske omgivelser, din økonomi, dine værdier, din sundhed og dine relationer. Men det kan også være nogle helt specifikke livsbegivenheder – eller kriser – der giver anledning til man får lyst til at revidere sin livsstil. Målet er at indrette dit liv 100% efter dig! Læs mere om Livsstilscoaching her her.

Kontaktformular

Læs betingelserne for kontaktformularen grundigt før du indtaster dine informationer. TIMEOUTINTIME passer godt på dine informationer og deler dem ikke med andre.

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Toppen 24  DK-7120 Vejle Øst  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com