Temaer til

Coaching & Mentoring

Her finder du eksempler på konkrete temaer, hvor coaching og mentoring er kraftfulde redskaber til at løse dine problemer og udvikle dine ressourcer. Du kan naturligvis også sammensætte dit helt eget tema.

Alle temaer er beskrevet som coachingtemaer men kan også arrangeres som mentoring – uanset om der er tale om enkelte sessioner eller forløb.

Temaer til Coaching og Mentoring

PERSONLIG COACHING Håndtering af udfordringer og personlige udviklingsforløb

Personlig coaching drejer sig om dig og de områder, som du ønsker at blive stærkere på. Ofte er ønsket om personlig coaching motiveret af konkrete udfordringer – men det kan også være afledt af en følelse af, at noget ikke er helt, som det skal være. At der mangler noget – eller at du føler en generel utilfredshed med dit liv. Med personlig coaching får du gennem en række effektive værktøjer hjælp til at forbedre dit liv. I et tempo, der er tilpasset dig, bliver du guidet fra din nuværende situation og frem til den situation, der er optimal for dig. Vi arbejder med enkelte eller flere sessioner efter behov. Læs mere om Personlig coaching her.

PARCOACHING Rednings-, udviklings- og vedligeholdelsesforløb

Ofte opstartes en parcoaching først, når der opstår problemer eller større konflikter i forholdet – men langt de fleste problemer og udfordringer kan præventeres ved at opbygge en fast praksis omkring vedligeholdelse og udvikling af parforholdet. Uanset om parcoaching opstartes som et redningsforløb, et udviklingsforløb eller et vedligeholdelsesforløb, får I konkrete redskaber til bedre kommunikation, færre konflikter og øget samlivskvalitet. Læs mere om Parcoaching her.

STRESSCOACHING Præventiv tilgang og behandlingsforløb

Hvis du allerede er/føler dig stresset – eller er diagnosticeret med stress – er der hjælp at hente ved stresscoaching og stressbehandling. Måske er du faktisk i tvivl om, hvorvidt du er stresset eller om du bare har travlt. Måske du kan se det hensigtsmæssige i at få lavet et servicetjek og få lagt en strategi for, hvordan du præventerer og håndterer stress – både nu og i fremtiden. Stresscoaching er også vigtig vejledning for dig, der, som pårørende til en stressramt, ønsker at klæde dig selv bedst muligt på til at hjælpe din nærmeste videre. Læs mere om Stresscoaching her

ENNEAGRAMCOACHING Coaching og udvikling efter verdens ældste udviklingsværktøj

Enneagramcoaching tager udgangspunkt i verdens ældste udviklingsværktøj. Enneagrammet beskriver vores motivations- og reaktionsmønstre og belyser således ikke, hvem vi er som mennesker, men hvad der driver os som individer. I det store billede tegner enneagrammet intet mindre end et kort over vores egentlige potentiale i livet – men uanset på hvilket niveau, vi anvender det, tjener enneagrammet som et særdeles effektivt værktøj til selvudvikling og bevidsthedsudvidelse. Enneagrammet er avanceret psykologi gjort effektiv, letforståelig og praktisk anvendelig. Læs mere om Enneagramcoaching her.

ERHVERVSCOACHING Kort- og langsigtet målopfyldelse og langsigtede karriereforløb

Erhvervscoaching er for dig, der ønsker at blive skarpere på dig selv og dine muligheder. Det er for dig, der ønsker at optimere din work/life-balance  – eller for dig, der ønsker at kaste et blik på dine karrieremæssige værdier og visioner. Erhvervscoaching er også for dig, der befinder dig i en situation, hvor du har mulighed for – eller er nødt til – at evaluere din karriere med henblik på at afdække nye muligheder og nye retninger i dit liv. Læs mere om Erhvervscoaching her.

IKIGAI COACHING Coaching efter det japanske koncept for et langt og lykkeligt liv

Det japanske koncept IKIGAI er et studie i, hvordan vi gennem hele livet lever et aktivt og lykkeligt liv. Udover at vi som i traditionel livsstilscoaching kigger på vigtigheden af vores levevis, relationer og arbejdsliv mv. – så dykker vi her dybere ned i selve de elementer, der giver livet mening. Hvis du gerne vil kende vejen til et lykkeligere og mere tilfredsstillende liv, så prøv IKIGAI coaching – og se hvad nogle af verdens ældste mennesker kan lære os om livet, glæden og lykken. Læs mere om IKIGAI coaching her.

LEDERCOACHING Udvikling og implementering af personlig ledelse

Er du leder – eller har du en lederrolle – i dit arbejde, din familie eller i andre af dine omgivelser? Så ved du sikkert, hvor vigtigt det er, at du er i stand til at lede dig selv og til at fremstå som et godt og positivt eksempel. Det gælder både i forhold til din adfærd og i forhold til den måde, du håndterer udfordringer på. Ledercoaching drejer sig om at skabe helhed og dybde i din ledelse – og om at skabe kongruens mellem din rolle som leder og dine inderste personlige værdier. Og om at have både hjernen og hjertet med. Læs mere om Ledercoaching her.

KONFLIKTCOACHING Fra konflikt og kamp til løsning og harmoni

Er du til krig eller kærlighed? Svaret på det spørgsmål skulle man tro giver sig selv. Men virkeligheden er ofte lidt mere kompliceret. Anatomien i konflikter – hvorfor de opstår og hvordan de løses – er ganske avanceret, og der er særdeles store fortjenester ved at lære, hvordan vi håndterer dem. Konfliktcoaching giver dig konkrete metoder til at løse eksisterende konflikter og til at designe en fremtid med harmoni, respekt og plads til forskellighed. Læs mere om Konfliktcoaching her.

RELATIONSCOACHING Optimering af relationer og netværk

Føler du ofte, at du ikke bliver hørt – eller at du ikke bliver forstået rigtig? Har du brug for flere – eller måske færre – personer i dit liv? Føler du dig ofte talt ned til, ikke taget alvorligt eller bare misforstået? Føler du dig ofte brugt og drænet for energi, når du har været sammen med andre? Hvis noget af det her lyder bekendt, så kan det være en hjælp med nogle professionelle vinkler på at håndtere dine omgivelser og dine relationer. Det er også her vi starter, hvis vi føler os ensomme – uanset om vi er alene eller sammen med andre. Læs mere om Relationscoaching her.

GLÆDESCOACHING Find dine inderste ressourcer og største smil frem

“Så længe der har været mennesket til, har mennesket glædet sig for lidt. Dette alene er vor arvesynd” (Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844-1900)

Hvordan kan du sætte dig et mål om at være mere glad – uanset hvad? Og nå det? Hvordan kan du sprede glæde til alle, du møder – uanset hvordan de er overfor dig? Hvordan sørger du for at administrere din energi, så du altid har nok til at være positiv? Og hvad kan du egentlig gøre, hvis du ikke føler dig glad, men gerne vil være det? Få svaret på disse spørgsmål – og mange flere – ved en 100% glad coaching, der hjælper dig med at finde dine inderste ressourcer og største smil frem. Læs mere om Glædescoaching her.

TIDS- og BALANCECOACHING Gør tiden til din ven og få tid til det hele

Har du altid travlt? – og føler du ofte, at du har for lidt tid til dig selv? Føler du, at du løber hurtigere og hurtigere og får lavet mindre og mindre? Tænker du regelmæssigt på dit arbejde, når du har fri? Føler du jævnligt, at du mangler energi? Hvis du kan nikke til en eller flere af foranstående punkter – eller sprang nogle af dem over for at spare tid – så er det en god idé med et servicetjek, der kigger de omstændigheder, der optager din tid, efter i sømmene. Få hjælp til at gøre tiden til din ven og få bedre balance i dit liv. Læs mere om Tids- og balancecoaching her.

SUNDHEDSCOACHING Få styr på DIN sundhed

Sundhedscoaching drejer sig om én eneste ting. At få overblik over det, der vedrører lige nøjagtig din sundhed – og tage hånd om det. Vi finder i fællesskab ud af, hvad der er vigtigst for dig – og hvordan vi realiserer det. Og vi gør det i præcis det tempo, som du ønsker. Vi kigger lige så meget på det psykiske og det mentale som på det fysiske. Og vi arbejder kun med mål, hvor vi lykkes. TIMEOUTINTIME Sundhedscoaching er sundhed på den sunde måde – og på den glade og positive måde. Læs mere om Sundhedscoaching her.

LIVSTILSCOACHING Indret dit liv 100 % hensigtsmæssigt til dig

Livsstilscoaching drejer sig om at sætte fokus på at indrette vores levevis og vores omgivelser, så de på flest mulige måder befordrer det liv, vi lever og de værdier, vi har. Livsstilscoaching kan f.eks. inkludere et nærmere kig på dit fysiske og psykiske miljø, dine fysiske og psykiske omgivelser, din økonomi, dine værdier, din sundhed og dine relationer. Men det kan også være nogle helt specifikke livsbegivenheder – eller kriser – der giver anledning til, at man får lyst til at revidere sin livsstil. Målet er at indrette dit liv 100% efter dig! Læs mere om Livsstilscoaching her.

Kontaktformular

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Løndal Skov  ·  Løndalvej 15  ·  8740 Brædstrup  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com