Enneagramcoaching

Coaching og udvikling efter verdens ældste typologi

ENNEAGRAMCOACHING Kend dig selv og udnyt dine ressourcer

Enneagramcoaching tager udgangspunkt i verdens ældste udviklingsværktøj, enneagrammet. Enneagrammet beskriver vores motivations- og reaktionsmønstre og belyser således ikke hvem vi er, men hvad der driver os som individer.

Enneagramcoaching drejer sig ikke om at blive sat i kasser – men om at blive bevidst om de kasser, vi allerede er i. Vi blotlægger vores ubevidste adfærd og reaktioner og lærer at se vores dybere motiver og muligheder.

Udbyttet er et dybt kendskab til dig selv. Du bliver i stand til at træffe de rigtige beslutninger, på de rigtige tidspunkter og af de rigtige årsager. Du bliver mester i dit eget liv. 

Som typologi excellerer enneagrammet ved både at fungere som vejviser for vores positive udvikling og som advarselslampe, hvis vi bevæger os i uhensigtsmæssige retninger. I det større billede tegner enneagrammet intet mindre end et kort over vores egentlige potentiale i livet – men uanset på hvilket niveau, vi anvender det, tjener enneagrammet som et særdeles effektivt værktøj til selvudvikling og bevidsthedsudvidelse.

Inkluderet i enneagramcoaching er en enneagramtest samt en introduktion til enneagrammet og de forskellige anvendelsesmuligheder, som enneagrammet tilbyder.

Kontakt mig for nærmere information om mulighederne i enneagramcoaching.

Kontaktformular

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Løndal Skov  ·  Løndalvej 15  ·  8740 Brædstrup  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com