Livsstilscoaching

Indret dit liv 100 % efter dig

LIVSSTILSCOACHING Dit liv. Din stil. Din vej.

Livsstilscoaching drejer sig i al sin enkelhed om at sætte fokus på at indrette vores levevis og vores omgivelser, så de på flest mulige måder befordrer det liv, vi lever og de værdier, vi har.

Alt hvad vi foretager os og alt hvad vi omgiver os med repræsenterer en energi som enten løfter os eller tynger os. Den energi er med til at påvirke vores følelsesmæssige stemninger – og mærkes f.eks. som glæde, munterhed, lethed og optimisme – eller modsat som opgivenhed, tristhed, modløshed eller pessimisme.

Hvis vi har tilpasset vores måde at leve på, så de positive elementer er i overtal, vil vi overvejende opleve vores liv som værende godt og sorgløst og vi vil have en fornemmelse af at være i flow. Omvendt; hvis vores liv bærer præg af en overvægt af ting, der tynger os, vil vi opleve vores liv som værende besværligt og fyldt med modgang. Hvis den negative situation står på i længere tid, er der desværre en stor risiko for, at vi bliver påvirket både psykisk og fysisk.

Derfor er det vigtigt, at vores livsførelse og de omgivelser, vi befinder os i, er indrettet så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til de behov, ønsker og muligheder, vi har.

Vores livsstil interagerer selvsagt med de fleste områder af vores liv – og livsstilscoaching kan derfor belyse forskellige mange elementer. F.eks. kan et forløb tilbyde servicetjeks på:

• dit fysiske og psykiske miljø
• dine fysiske og psykiske omgivelser
• din økonomi
• dine værdier
• din sundhed
• dine relationer

I praksis vil livsstilscoaching bestå af en overordnet gennemgang af de områder, du vurderer er de vigtigste i dit liv – og derefter vil et enkelt eller enkelte områder efter behov blive adresseret.

Målet er at indrette dit liv 100% efter dig!

Kontaktformular

Læs betingelserne for kontaktformularen grundigt før du indtaster dine informationer. TIMEOUTINTIME passer godt på dine informationer og deler dem ikke med andre.

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Toppen 24  DK-7120 Vejle Øst  t: +45 42 20 70 80  e: claus@timeoutintime.com