Livsstilscoaching

Indret dit liv 100 % efter dig

LIVSSTILSCOACHING Dit liv. Din stil. Din vej.

Livsstilscoaching sætter fokus på at indrette vores levevis og vores omgivelser, så de befordrer det liv, vi lever og de værdier, vi har.

Alt hvad vi foretager os – og alt hvad vi omgiver os med – repræsenterer en energi, som enten løfter os eller tynger os. Den energi påvirker vores følelsesmæssige stemninger – og mærkes f.eks. som optimisme, glæde, munterhed eller lethed – eller modsat som pessimisme, opgivenhed, tristhed og modløshed.

Hvis vi har tilpasset vores måde at leve på, så de positive elementer er i overtal, vil vi overvejende opleve vores liv som værende godt og sorgløst – og vi vil have en fornemmelse af at være i flow. Omvendt – hvis vores liv har en overvægt af ting, der tynger os – vil vi opleve vores liv som besværligt og fyldt med modgang. Hvis den negative situation står på i længere tid, er der stor risiko for, at vi bliver påvirket både psykisk og fysisk.

Derfor er det vigtigt, at vores livsførelse – og de omgivelser vi befinder os i – er indrettet så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til de behov, ønsker og muligheder, vi har.

Vores livsstil interagerer med de fleste områder af vores liv – og kan derfor berøre mange forskellige elementer. Livsstilscoaching kan f.eks. indeholde en optimering af:

Dit fysiske og psykiske miljø
Dine fysiske og psykiske omgivelser
Din økonomi
Dine værdier
Din sundhed
Dine relationer

I praksis vil et forløb med livsstilscoaching bestå af en overordnet gennemgang af de områder, du vurderer er de vigtigste i dit liv – og derefter vil et eller flere områder efter behov blive adresseret.

Det er dit liv. Og målet er at indrette det 100% efter dig!

Kontakt mig for nærmere information om mulighederne i livsstilscoaching. 

Kontaktformular

Når du vil være sikker på at nå de vigtigste ting i livet

TIMEOUTINTIME  |  Løndal Skov  ·  Løndalvej 15  ·  8740 Brædstrup  |  +45 42 20 70 80  |  claus@timeoutintime.com